Inspiratie en ontmoeting Zoek je
balans
ZIN in het leven
stilte?
beZINning
ontmoeting
gesprek over geloven
God?
Welkom bij ZIN
voor online inspiratie
en ontmoeting in Wijk bij Duurstede
 

Er was eens een man die een ellendig leven had. De dagen waren somber en de nachten duurden lang. Hij wilde niet ongelukkig zijn, maar hij was het wel. In de loop van de tijd was zijn leven veranderd. Zijn kinderen waren volwassen geworden. De buurt was niet meer hetzelfde. De stad leek verruwd.
Henry was niet happy. Hij besloot de pastorvan de kerkte vragen, wat er mis was.
‘Ben ik ongelukkig omdat ik een bepaalde zonde heb gedaan?’
‘Ja’, antwoordde de wijze man. ‘Je hebt gezondigd.’
‘Welke zonde is dat dan wel?’
‘Achteloosheid’, kreeg hij terug. ‘De zondevan de achteloosheid.Iemand bij jou in de buurt is de Messias. Incognito. Maar jij hebt hem niet opgemerkt.’
De oude man liep verbijsterd de pastorie uit. ‘De Messias woont bij mij in de buurt?’ Hij begon zich af te vragen wie het zou zijn.
Tom de slager? Nee, die is te lui. Mijn nichtje Maria, iets verderop in de straat? Nee, zij is te trots. Aaron de krantenjongen? Nee, te veel een goedzak.
De man snapte er geen hout van. Niemand van alle mensen die hij kende was volmaakt. Maar toch moest een van hen de Messias zijn. Hij begon naar Hem te zoeken.
Plotseling vielen hem dingen op die hij vroeger nooit opmerkte. De kruidenier droeg vaak de boodschappentas naar de auto van oudere klanten. Misschien is hij de Messias. De agent op de fiets had altijd een glimlach voor de kinderen. Zou hij het kunnen zijn?En het jonge stel dat naast hem was komen wonen. Wat zorgen zij goed voor hun poes. Misschien dat een van hen…
In de loop van de tijd zag hij steeds meer dingen bij de mensen die hij vroeger glansrijk over het hoofd zag. Het maakte zijn tred lichter. Zijn ogen kregen een vriendelijke uitdrukking. Als anderen iets zeiden, luisterde hij. Het kon tenslotte de Messias zijn. Als iemand om hulp vroeg, gaf hij gehoor; hij was misschien de Messias.
De verandering van zijn houding was zo opvallend dat iemand hem vroeg waarom hij zo straalde. ‘Dat weet ik niet’, antwoordde hij.’Ik weet alleen dat alles veranderde toen ik God begon te zoeken.’
Wat merkwaardig. De oude man zag Jezus, omdat hij niet wist hoe Hij was. Toen Jezus op aarde kwam zagen de mensen Hem niet, omdat ze meenden te weten hoe Hij was.

verhaal van Max Lucado

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Minifestival 11 juni 2017
“Minifestival:
Agenda

Op dit moment zijn er geen toekomstige evenementen.

Contact
Rebecca Onderstal
Steun ZIN financieel
Rekening NL07 RBRB 0917 7497 90 t.n.v. Protestantse kerk Cothen inz ZIN Word voor 15 euro Vriend van ZIN!
De Preek van de Leek
De Preek van de Leek
The Passion in WbD
The Passion of Christ
Kliederkerk
Kliederkerk - ZIN in Wijk bij Duurstede
Doe mee en reageer op ZINDoe mee en reageer op ZIN op TwitterDoe mee en reageer op ZIN op FacebookDoe mee
en reageer op
Archief