12744058_1722370781339239_7840453944490397652_n22 maart 2016 RK Kerk Wijk bij Duurstede

Muziek: Face to Face koor, kinderkoor en koor EigenWijs
onder leiding van Tom van Ginkel
Muzikanten: Tom van Ginkel, piano; Hester Hoekman, dwarsfluit; Marijke van Ginkel, saxofoon; Maaike van Ginkel, percussie.
Verteller: Rebecca Onderstal
Stemmen: Jezus – Jack van der Laak, Petrus – Jos Gebbinck,
Judas – Tijmen Baas, Pilatus – Marcel van de Kant
Techniek: Pieter Westland, Ad Wesseling, Yvonne Smeding,
Frans Bosman

De beelden bij het verhaal zijn hier terug te zien: The Passion of Christ

Dit is het verhaal van de laatste dagen van Jezus
in de stad Jerusalem, 2000 jaar geleden,
zoals beschreven in het evangelie, in de Bijbel.
Het is een verhaal over het leven van Jezus–  hoe Hij vele mensen raakte, genas en op weg hielp..  hoe Hij leefde als mens en zoon van God, God dichtbij gekomen.

Het is een verhaal over de dood van Jezus– hoe zijn leven doodliep op het kwaad in mensen.
Of liep het toch niet dood…?

Het is geen verhaal in de verleden tijd. Het is een verhaal van alle tijden. Het is een verhaal van nu, voor ons, hier in Wijk bij Duurstede.
We horen het in onze eigen taal, het raakt ons door liedjes van nu.
Stel je voor dat Jezus door onze straten liep, op de Markt in gesprek ging.. onderweg ging naar Cothen en Langbroek en daar mensen opzocht die buiten de boot vallen.. vreemdelingen, zieken… Wat zouden wij doen? Hoe zou jij reageren? Zou ik hem volgen? En trouw blijven?

Dit is verhaal over opoffering, vergeving, hoop. En een verhaal over liefde.  Een verhaal dat al duizenden jaren verteld wordt.
Jezus kwam niet om te veroordelen, maar om mensen te redden. Jezus kwam voor iedereen op deze wereld.

Iedereen is van de wereld (The Scene – tekst)

Het begin

Jezus.. geboren als de zoon van een timmerman in Nazareth. Een dorpsjongen. Maar er gaan verhalen dat die timmerman zijn vader niet is.
Zijn moeder Maria werd zwanger, maar van wie?
Een engel vertelde Maria dat haar zoon, Jezus, anders zou zijn. Een kind van God.
Zij bewaart die woorden in haar hart terwijl hij opgroeit. Hij groeit uit tot een mens om in te geloven.

Avond (Boudewijn de Groot – tekst

Het leven van Jezus 

Er wordt in het hele land over Jezus gesproken. Als een lopend vuurtje gaat het rond.
Hij kan prachtig vertellen. Vol vuur.
Zo hebben de mensen nog nooit over God gehoord! Het maakt dat ze hun leven willen veranderen.
Er wordt ook gezegd dat hij mensen genezen kan. Als hij ze aanraakt gebeurt er iets. Wonderlijk.. Onverklaarbaar… Hij doet iets met ze.
Hij kijkt om naar degenen die buitengesloten worden, die met de nek worden aangekeken.  Hij praat met ze. Hij zit met hen aan tafel. Met hoeren, met bedriegers, mensen met een besmettelijke ziekte – degenen waar wij met een boog omheen lopen, daar gaat hij mee om. Hij spreekt niet alleen over het liefhebben van de ander, hij doet het.

Hij reist van dorp naar dorp, stad naar stad. Met een groep vrienden die hem volgen. En overal trekt hij mensen. Ze komen om naar hem te luisteren. Hij maakt zichtbaar wie God is. Hij ziet mensen door Gods ogen.
Beseffen de mensen  wie hij is?
Verbonden met God, tot het bittere einde?

Samen voor altijd (Marco Borsato – tekst)

Binnengehaald als een koning: intocht in Jeruzalem

Jezus wordt binnengehaald in de heilige stad Jeruzalem als een held, een ster, een nieuwe leider.. een koning. Ze staan juichend in de straten, op de markt.  Mensen klimmen in bomen om hem beter te kunnen zien, ze hangen uit de ramen. Kinderen zitten op de schouders van hun vaders. Ze zwaaien, ze roepen Hosanna!

Zijn twaalf vrienden lopen om hem heen. Daar is Petrus, hij loopt het dichtst bij Jezus. Impulsief, een flapuit. Judas loopt een beetje achteraan. Alsof hij twijfelt. Hij lijkt verzonken in zijn eigen gedachten…
Jezus weet dat zijn einde dichtbij is. Hij voelt waar deze weg heengaat. Maar zijn vrienden, zij weten het nog niet. Zij vermoeden niet wat er komen zal. Zij juichen.
Jezus is er voor degenen die naar verandering verlangen. Voor degenen die deze wereld ànders willen…   Alleen.. de vraag is.. hoe wordt deze wereld anders?

Hosanna (muscial Jesus Christ Superstar – tekst) en  Zing, vecht huil bidt (Ramses Shaffy – tekst)

Dreigend verraad

Wie is deze Jezus eigenlijk? Een nieuwe leider met politieke ambities om de macht te grijpen? Of is het anders.. is hij door God gezonden?
Er worden mensen onrustig van hem. Hij roept verzet op..
De machthebbers, religieuze leiders, bestuurders.. ze vergaderen over hem. Hij bedreigt de orde. Het wordt een chaos waar hij verschijnt.
Want met een beroep op God en de liefde negeert hij regels en vaste gewoontes.. Hij haalt de bezem door de tempel, het heiligdom op zijn kop. En dat kunnen ze niet hebben.
Waar gaat dit heen? Hoe loopt het af, met hem?

Judas, leerling van Jezus die is gaan twijfelen aan zijn missie, gaat naar de machthebbers toe en zegt:
Wat krijg ik als ik zorg dat jullie hem kunnen oppakken?
Wat verdien ik als ik hem verraad?

Ze betalen hem een bedrag – verradersgeld -, en vanaf nu zoekt hij naar een goed moment om Jezus over te leveren.

Jezus preekt vrede en liefde.  Hij trekt rond, een kwetsbare boodschapper zonder vaste verblijfplaats, met een revolutionair verhaal van liefde. Kwetsbaar gaat hij zijn eigen weg.

Laat me (Ramses Shaffy – tekst)

Jezus wast de voeten van zijn vrienden

De spanning loopt op. Er ligt verraad op de loer.
Jezus gaat met zijn vrienden aan tafel. Maar dan staat hij op en haalt water. Voor het eten moeten de voeten gewassen worden. Hij zegt tegen Petrus:

Petrus, Laat mij je voeten wassen.

U mij de voeten wassen en voor mij op de knieën gaan?
Als een bediende?
Dat nooit!

Als je bij mij wilt horen, laat je dan door mij het vuil van je voeten wassen.

Bij hen allemaal doet hij de sandalen van de voeten en wast ze. Daarna zegt Jezus:

Onthoud dit voorbeeld. Vergeet het niet.
Zo moeten jullie elkaar dienen.
Laat de één zich niet belangrijker maken dan de ander.
Heb elkaar lief zoals ik jullie liefheb.

Wie is deze man? Zoveel liefde die niets terug verwacht, het is om van in de war te raken…
En hij kijkt mensen in het hart, in hun ziel. Hij ziet wie ze zijn. Wie ze ècht zijn.

Ken je mij (Trijntje Oosterhuis – tekst)

Laatste avondmaal

Jezus gaat met zijn twaalf vrienden aan tafel.. ze hebben zo vaak samen gegeten maar nu is het voor het laatst. Maar dat weten zij nog niet. Dan zegt Jezus:

Een van jullie zal mij verraden. Eén van jullie zal mij uitleveren.

Je ziet de schrik op hun gezicht. Ze praten door elkaar:
Ik niet, wat denkt u wel! Dat zou ik toch nooit doen! U verraden, waarom?
Eén van hen is stil. Judas weet dat het over hem gaat en zegt.

Ik ben het toch niet Meester?

Jij zegt het.

Terwijl ze daar aan tafel zitten breekt Jezus het brood. Hij bidt en deelt het uit aan zijn leerlingen.

Neem en eet hiervan.
Zoals dit brood, zo zal mijn lichaam gebroken worden.
Voor jullie.

Hij schenkt wijn in een beker, bidt en geeft de beker rond.

Drink maar, allemaal.
Mijn bloed zal vloeien als deze wijn.
Voor jullie. Voor alle mensen.
Blijf dit doen, zo eten en drinken met elkaar,
en denk dan aan mij.

Zo delen ze brood en wijn om de tafel. Breken en delen..  dat is Jezus. En zo zullen ze hem herinneren, later. Steeds als ze brood delen en wijn in een kring rond de tafel zal hij bij hen zijn en hen kracht geven.

Pak maar mijn hand (Nick en Simon – tekst)

Judas’ verraad

Als de maaltijd voorbij is zegt Jezus tegen zijn vrienden:

Vannacht zullen jullie me allemaal verlaten. Allemaal.

Petrus roept gelijk:

Ik niet! Al gaat iedereen weg, ik verlaat u nooit!

Petrus, als je vanavond de haan hoort kraaien dan heb je me al 3 keer verloochend.

Al moet ik met u sterven, ik verlaat u nooit.

Judas is eerder van tafel gegaan. Hij gaat naar de machthebbers om Jezus te verraden. Voor omgerekend een paar duizend euro.
Hij zal ervoor zorgen dat ze hem gevangen kunnen nemen.

Jezus was zijn vriend. Hij hield van hem, keek tegen hem op..
hij verwachtte zoveel van jezus. Dat hij de wereld zou veranderen. De macht zou grijpen. Orde op zaken zou stellen. Een sterke leider zou zijn.
Judas is teleurgesteld. Verraad is heel dichtbij.

de Waarheid (Marco Borsato – tekst)

Jezus bidt in Gethsemané

Het is donker geworden. Jezus heeft zich teruggetrokken in de tuin van Getsemané, om daar te bidden. Hij is onrustig en bang.
Een paar vrienden heeft hij gevraagd om bij hem te blijven.
Maar ze zijn moe en vallen in slaap.
Hij is daar alleen. Ze laten hem alleen.
En de dreiging komt steeds dichterbij. Jezus worstelt en vraagt zich af of hij toch niet vluchten kan.

Vader… U kunt toch alles? Kunt u dit niet voorkomen?
Help me hier toch uit.. Zeg me dat ik niet hoef te lijden.
Maar als het toch zo moet gaan.. als dit is waar de liefde me brengt..
laat dan uw wil geschieden. Dan zal ik gaan.

Jezus gaat. Alleen. En zoekt houvast bij God.

Leun op mij (Ruth Jacott – tekst)

Jezus wordt gevangen genomen 

Als Jezus opstaat vindt hij zijn vrienden in slaap.

Konden jullie niet héél even met mij wakker blijven?
Wordt nu maar wakker, want daar komt hij al aan.
Degene die mij uitlevert.

Judas is in de tuin. Met een legertje gewapende mannen. Judas zegt tegen hen:

Degene die ik omhels, die is het, die moet je grijpen en meenemen.

Hij stapt op Jezus af.

Meester!

Daar ben je. En je verraadt me met een kus..  ?

Een van de leerlingen van Jezus pakt een zwaard om Jezus te verdedigen. Maar Jezus zegt:

Doe dat zwaard weg. Wie geweld gebruikt, zal door geweld sterven. Ik vraag alleen mijn Vader in de hemel om me te helpen.

Jezus wordt gevangen genomen. Op dat moment vluchten alle vrienden van Jezus. Ze brengen zichzelf in veiligheid.

Ze verdwijnen in de donkere nacht.

Judas heeft Jezus overgeleverd aan wie hem uit de weg willen ruimen. Hij denkt het juiste te doen. Is het licht of duister waar hij voor kiest?

Wit licht (Marco Borsato – tekst)

De haan kraait driemaal voor Petrus’ verraad

Ze brengen Jezus weg, naar een plek waar de religieuze leiders bij elkaar zijn. Petrus volgt op een veilige afstand. Hij maakt zich onzichtbaar tussen de mensen buiten, op de binnenplaats. Hij wil zien hoe het gaat aflopen.
Ondertussen zoeken de leiders naar valse beschuldigingen tegen Jezus. Ze willen hem ter dood laten veroordelen.

Er komt een meisje naar Petrus toe en vraagt: Jij hoort toch ook bij die Jezus

Petrus zegt:

Ik weet niet wat je bedoelt.

Als hij wegloopt ziet een vrouw hem en zegt: Hij daar, hij was er ook bij, bij de groep van Jezus.

Ik ken die mens niet.

Er komen meer mensen bij, ze komen om hem heen staan en zeggen: Het is toch zo, jij bent er ook zo één?!

Nu begint Petrus te vloeken, en zweert:

Geloof me, ik ken die man niet!

Onmiddellijk kraait er een haan. En dan herinnert Petrus zich wat Jezus zei. Hij gaat naar buiten en huilt bittere tranen van verdriet en spijt. Om zijn eigen verraad; verdriet, omdat hij zijn vriend heeft laten vallen.

Hou me vast (Volumia – tekst)

Jezus voor Pilatus

De religieuze leiders besluiten dat Jezus gedood moet worden. Omdat hij zich de zoon van God durft te noemen.

Als Judas dat hoort krijgt hij spijt, dodelijk spijt.

De volgende ochtend wordt Jezus geboeid naar Pilatus gebracht. Pilatus is de Romeinse stadhouder, degene die een doodvonnis kan laten voltrekken.

Als Jezus voor Pilatus staat, stelt die hem de vraag:
Bent u de koning van de Joden, zoals ze zeggen?
U zegt het..

De religieuze leiders komen met allerlei beschuldigingen. En Pilatus ondervraagt Jezus opnieuw. Maar hij blijft zwijgen.

(stilte)

Waarom geeft u geen antwoord?
Ze beschuldigen u van godslastering. Van terrorisme!
Waarom zegt u niets? Waarom verdedigt u zich niet?

Mijn koningschap is niet van deze wereld. Ik ben gekomen om te dienen.

Pilatus wendt zich tot de mensen die zijn toegestroomd om te kijken en zegt:

Ik zie geen spoor van schuld in hem.
Ik kan hem vrijlaten.
Omdat het vandaag een feestdag is kan ik iemand gratie geven.
Jullie mogen kiezen: wordt het Jezus, de koning van de Joden die niets verkeerds heeft gedaan, of Barrabas, een misdadiger? Zeg het maar…

De mensen die zich verzameld hebben beginnen hard te roepen. Barrabas moet vrijgelaten worden, niet Jezus! Kruisig hem, roepen ze.

Pilatus durft niet tegen het volk in te gaan. Hij zegt:

Goed, wat jullie willen zal gebeuren:
hij heeft geen kwaad gedaan maar ik laat hem kruisigen.
Maar luister goed: zijn dood is niet mijn verantwoordelijkheid.
Ik was mijn handen in onschuld.

Het is onafwendbaar. Jezus is veroordeeld tot het kruis.. onschuldig wordt hij opgeofferd door Pilatus.

Zijn wij zoveel beter dan Pilatus? Wassen wij niet allemaal onze handen in onschuld, als we mensen onschuldig zien lijden? Niet onze verantwoordelijkheid..

Diep van binnen willen we zijn als jezus… Bereid om te sterven voor wat waar en echt is. Liefdevol.
Maar lijken we niet meer op Pilatus? Je gelooft wel ergens in, maar durft niet te kiezen. Je gaat met de massa mee. Bang om te kiezen.

Of we zijn als Judas, koppig en star vasthoudend aan onze eigen ideeën, totdat het te laat is.. Of lijken we op Petrus.. eerst vol enthousiasme, maar dan toch de benen nemen als het gevaarlijk wordt.

Kruis wordt binnengebracht….

Jezus is veroordeeld tot het kruis.
Soldaten nemen Jezus mee. Er wordt de spot met hem gedreven.
Ze brengen hem naar Golgotha om gekruisigd te worden. Tussen 2 misdadigers.
Zijn vrienden zijn gevlucht.
Jezus zei ooit: Als je mij volgen wilt, dan moet je je kruis dragen.
Waar zijn ze nu, zij die hem steeds op de voet volgden?
Moet Jezus het alleen dragen?

Jezus wordt verraden, veroordeeld, gemarteld, en aan het kruis geslagen.

Hij, kind van God, redt zichzelf niet. Hij is één van hen die lijden. Hij is dichterbij hen dan wie ook.

Vrouwen staan onder het kruis– zijn moeder en vrouwen die zijn leerling waren. Machteloos.

Tot Jezus uitroept:

Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 

Zeg me dat het niet zo is… (Frank Boeijen – tekst)

Jezus wordt in een graf gelegd

Hij sterft. Jezus sterft..

Is het dan allemaal voor niets geweest? Zijn leven, vol liefde, zijn leven vol waarheid en helderheid…. Zijn leven dichtbij God?
Loopt het leven van Jezus dan uit op een eenzame dood?

De vrouwen die gebleven zijn verzorgen Jezus lichaam. Ze wikkelen het in een lijkwade.

Ze leggen het in een graf in de rots. Ze rollen er een grote steen voor.
Het wordt avond, en nacht. Is er nog hoop? Waar is God…  Waarom ging het zo? Zoveel vragen…

Kon ik maar even bij je zijn (Gordon – tekst)

Het verhaal gaat verder…

Het is nog nacht.

Maar ergens in die nacht van de dood breekt licht door.
Licht dat sterker is dan duister.
Er is liefde die verraad en ontrouw en geweld verdraagt en overwint.
Liefde die vergeeft. Kwetsbare liefde, maar sterker dan dood.

Er breekt licht door. Wees niet bang. Wees hoopvol.

Het verhaal van Jezus gaat verder. Het houdt niet op met de dood. Hij staat op met het eerste licht.
hij die dood was, hij leeft, hij is er…
hij is er als je hem nodig hebt.

Durven wij geloven? In een God die zich laat zien in kwetsbaarheid, met een menselijk gezicht?
In liefde, sterker dan geweld en dood? In opstanding?

Steek straks een lichtje aan, hier vooraan, bij het kruis.
Of buiten, in de stilte van de tuin, in de kloosterhof naast de kerk.
Omdat het Pasen wordt, in een wereld vol geweld. Omdat de dood niet het laatste woord heeft.

Jesus Christ Superstar (uit de musical Jesus Christ Superstar – tekst)

Minifestival 11 juni 2017

“Minifestival:

Agenda

Op dit moment zijn er geen toekomstige evenementen.

Contact

Rebecca Onderstal

Steun ZIN financieel

Rekening NL07 RBRB 0917 7497 90 t.n.v. Protestantse kerk Cothen inz ZIN Word voor 15 euro Vriend van ZIN!

De Preek van de Leek

De Preek van de Leek

The Passion in WbD

The Passion of Christ

Kliederkerk

Kliederkerk - ZIN in Wijk bij Duurstede
Doe mee en reageer op ZINDoe mee en reageer op ZIN op TwitterDoe mee en reageer op ZIN op FacebookDoe mee
en reageer op

Archief