Op dinsdagavond 31 maart 2015 werd in Wijk bij Duurstede

passion logo

uitgevoerd.

 

Muziek: Face to Face koor, kinderkoor en koor EigenWijs onder leiding van Tom van Ginkel
Muzikanten: Tom van Ginkel, piano; Ingrid Jalving, Laura van den Bogaard, dwarsfluit; Marijke van Ginkel, saxofoon; Maaike van Ginkel, percussie.
Verteller: Rebecca Onderstal
Stemmen: Jezus – Toine van der Horst, Petrus – Wim Kocken,  Judas – Jos Gebbinck, Pilatus – Jelte Veenstra
Techniek: Pieter Westland, Ad Wesseling, Yvonne Smeding, Frans Bosman

Jesus_Rembrandt

Tekst van The Passion of Christ

Dit is het verhaal van de laatste dagen van Jezus
in de stad Jerusalem, 2000 jaar geleden,
zoals beschreven in het evangelie, in de Bijbel.
Het is het verhaal over het leven van Jezus– hoe Hij vele mensen raakte, genas en op weg hielp.. hoe Hij leefde als mens en zoon van God.
het is het verhaal over de dood van Jezus– hoe zijn leven doodliep op het kwaad in mensen.

Of liep het toch niet dood…?
Het is geen verhaal in de verleden tijd. Het is een verhaal van alle tijden. Het is een verhaal van nu, voor ons, hier in Wijk bij Duurstede.
We horen het in onze eigen taal, het raakt ons door liedjes van nu.

Stel je voor dat Jezus door onze straten liep, mensen op Markt aansprak.. onderweg ging naar Cothen en Langbroek, dorpen in de buurt.. Wat zouden wij doen? Hoe zou jij reageren? Zou ik hem volgen? En trouw blijven?
Dit is verhaal over opoffering, vergeving, hoop. En een verhaal over liefde. Een verhaal dat al duizenden jaren verteld wordt.
Jezus kwam niet om te veroordelen, maar om mensen te redden. Jezus kwam voor iedereen op deze wereld.

christus rioIedereen is van de wereld – The Scene (tekst)
Jezus laat zien: de wereld is van iedereen!

Er wordt in het hele land over Jezus gesproken. Als een lopend vuurtje gaat het rond.
Hij kan prachtig vertellen. Vol vuur.
Zo hebben de mensen nog nooit over God horen vertellen!
Er wordt ook gezegd dat hij mensen genezen kan. Als hij ze aanraakt gebeurt er iets. Wonderlijk.. Onverklaarbaar… Hij doet iets met ze.
Hij kijkt om naar degenen die buitengesloten worden, die met de nek worden aangekeken.  Hij praat met ze. Hij zit met hen aan tafel.
christus 4Hij reist van dorp naar dorp, stad naar stad. Met een koppeltje vrienden die hem volgen. En overal trekt hij mensen. Massa’s. Mensen praten over hem. Ze willen hem zien en horen. Ze komen om naar hem te luisteren. Ze willen hem aanraken. Ze hopen dat hij hen helpen zal.

Jesus Christ Superstar (uit de musical Jesus Christ Superstar; tekst)
Jezus, wie ben jij eigenlijk?

Jezus wordt binnengehaald in de heilige stad Jeruzalem als een held, een ster, een nieuwe leider.. een koning. Ze staan juichend in de straten, op de markt. Daar is hij!
Christ's Entry into Jerusalem by Hippolyte Flandrin c. 1842Mensen klimmen in bomen om hem beter te kunnen zien, ze hangen uit de ramen. Kinderen zitten op de schouders van hun vaders. Ze zwaaien met wat ze maar in hun handen hebben. Ze roepen Hosanna!
Zijn twaalf vrienden lopen om hem heen. Daar is Petrus, hij loopt het dichtst bij Jezus. Impulsief, een flapuit. Judas loopt een beetje achteraan. Alsof hij twijfelt. Hij lijkt er niet meer in te geloven. Hij is aan het afhaken..
Jezus weet dat zijn einde dichtbij is. Hij voelt waar deze weg heengaat. Maar zijn vrienden, zij weten het nog niet. Zij vermoeden niet wat er komen zal. Zij horen alleen het Hosanna geroep.

Hosanna (uit de musical Jesus Christ Superstar; tekst)
Hosanna! Een nieuwe leider!

 

Wie is deze Jezus eigenlijk? Is hij een koning zoals sommigen zeggen? Een nieuwe leider met politieke ambities? Is hij God.. zou dat kunnen?
Er worden mensen onrustig van hem. Hij roept verzet op..
De machthebbers, religieuze leiders, bestuurders.. ze vergaderen over hem. Hij bedreigt de orde. Het wordt een chaos waar hij verschijnt.
Met een beroep op God lapt hij regels aan zijn laars. Hij laat zich in met jan en alleman. Hij past zich niet aan. En dat kunnen ze niet hebben.
Waar gaat dit heen? Hoe loopt het af, met hem?

judas verraadJudas, leerling van Jezus die is gaan twijfelen aan zijn missie, gaat naar de machthebbers toe en zegt:
Wat krijg ik als ik zorg dat jullie hem kunnen oppakken?
Wat verdien ik als ik hem verraad?
Ze betalen hem een bedrag – verradersgeld -, en vanaf nu zoekt hij naar een goed moment om Jezus over te leveren.

Jezus preekt vrede en liefde. Hij is liefde. Mensen kunnen bij hem terecht. Maar bij wie kan hij schuilen?

Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij, tekst)
Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou….

Jezus wast de voeten van zijn vrienden
De spanning loopt op. Er ligt verraad op de loer.
Voetwassing alleen voetenJezus gaat met zijn vrienden aan tafel. Maar dan staat hij op en haalt water. Hij zegt tegen Petrus:
Petrus, Laat mij je voeten wassen.
U mij de voeten wassen en voor mij op de knieën gaan?
Als een bediende?
Dat nooit!
Als je bij mij wilt horen, laat je dan door mij het vuil van je voeten wassen.
Bij hen allemaal doet hij de sandalen van de voeten en wast ze. Daarna zegt Jezus:
Onthoud dit voorbeeld. Vergeet het niet.
Zo moeten jullie elkaar dienen.
Laat de één zich niet belangrijker maken dan de ander.
Heb elkaar lief zoals ik jullie liefheb.
maria-magdalenaWie is deze man? Zoveel liefde die niets terug verwacht, het is om van in de war te raken… het lijkt God zelf wel…

 I don’t know how to love him (uit de musical Jesus Christ Superstar; tekst)

Deze man maakt me in de war,
zoveel liefde roept hij op.
Meer dan ik begrijpen kan…  

Laatste avondmaal
Jezus gaat met zijn twaalf vrienden aan tafel.. ze hebben zo vaak samen gegeten maar nu is het voor het laatst. Maar dat weten zij nog niet. Dan zegt Jezus:
DN91Een van jullie zal mij verraden. Eén van jullie zal mij uitleveren.
Je ziet de schrik op hun gezicht. Ze praten door elkaar:
Ik niet, wat denkt u wel! Dat zou ik toch nooit doen! U verraden, waarom?
Eén van hen is stil. Judas weet dat het over hem gaat en zegt.
Ik ben het toch niet Meester?
Jij zegt het.
Terwijl ze daar aan tafel zitten breekt Jezus het brood. Hij bidt en deelt het uit aan zijn leerlingen.
Neem en eet hiervan.
Zoals dit brood, zo zal mijn lichaam gebroken worden.
Voor jullie.
schilderij8Hij schenkt wijn in een beker, bidt en geeft de beker rond.
Drink maar, allemaal.
Mijn bloed zal vloeien als deze wijn.
Voor jullie. Voor alle mensen.
Blijf dit doen, zo eten en drinken met elkaar,
en denk dan aan mij.
Zo delen ze brood en wijn om de tafel. Een moment om nooit te vergeten.

Dit pakt niemand ons meer af (Kim-Lian ; tekst)
Jij geeft ons zoveel… dit pakt niemand ons meer af.

Judas’ verraad
Als de maaltijd voorbij is zegt Jezus tegen zijn vrienden:
Vannacht zullen jullie me allemaal verlaten. Allemaal.
Petrus roept gelijk:
Ik niet! Al gaat iedereen weg, ik verlaat u nooit!
Petrus, als je vanavond de haan hoort kraaien dan heb je me al 3 keer verloochend.
Maar Petrus zegt stellig:
Al moet ik met u sterven, ik verlaat u nooit.
judas geldJudas is eerder van tafel gegaan. Hij gaat naar de machthebbers om Jezus te verraden. Voor omgerekend een paar duizend euro.
Hij zal ervoor zorgen dat ze hem gevangen kunnen nemen.

Jezus was zijn vriend. Hij hield van hem, keek tegen hem op..
hij verwachtte zoveel van jezus. Dat hij de wereld zou veranderen. De macht zou grijpen. Orde op zaken zou stellen. Een sterke leider zou zijn.
Judas is teleurgesteld. Het verraad is heel dichtbij.

Jezus zegt: Vannacht zullen jullie me allemaal verlaten. Allemaal.
Petrus roept gelijk:
sombart_judaskuss_0256Ik niet! Al gaat iedereen weg, ik verlaat u nooit!
Petrus, als je vanavond de haan hoort kraaien dan heb je me al 3 keer verloochend.
Al moet ik met u sterven, ik verlaat u nooit.
Judas is eerder van tafel gegaan. Hij gaat naar de machthebbers om Jezus te verraden. Voor omgerekend een paar duizend euro.
Hij zal ervoor zorgen dat ze hem gevangen kunnen nemen.
Jezus was zijn vriend. Hield van hem, keek tegen hem op.. hij verwachtte zoveel van jezus. Dat hij de wereld zou veranderen. De macht zou grijpen. Orde op zaken zou stellen. Een sterke leider zou zijn. Judas is teleurgesteld. Jezus’ boodschap van liefde is aan hem niet meer besteed. Het verraad is heel dichtbij.

De Waarheid (Marco Borsato, tekst)
Hoe vertel je iemand, dat het leven dat je leefde binnenkort 

Jezus bidt in Gethsemané
hutsch01Het is donker geworden. Jezus heeft zich teruggetrokken in de tuin van Getsemané, een rustige plek om te bidden.
Om te praten met zijn Vader in de hemel. Hij moet zijn gedachten op een rij zetten.
Een paar vrienden heeft hij gevraagd om bij hem te blijven.
Maar ze zijn moe en vallen in slaap.
Hij is daar alleen. Ze laten hem alleen.
En de dreiging komt steeds dichterbij. Jezus worstelt en vraagt zich af of hij toch niet vluchten kan.

Vader… U kunt toch alles? Kunt u dit niet voorkomen?
Help me hier toch uit.. Zeg me dat ik niet hoef te lijden.
Maar als het toch zo moet gaan.. als dit is waar de liefde me brengt..
laat dan uw wil geschieden. Dan zal ik gaan.

Mayenziwe ‘ntando yakho – Uw wil geschiede (Zuid Afrikaanse traditional; muziek)

Jezus wordt gevangen genomen
hutsch02Als Jezus opstaat vindt hij zijn vrienden in slaap.
Konden jullie niet héél even met mij wakker blijven?
Wordt nu maar wakker, want daar komt hij al aan.
De verrader.
Judas is in de tuin. Met een legertje gewapende mannen. Judas zegt tegen hen:
Degene die ik omhels, die is het, die moet je grijpen en meenemen.
Hij stapt op Jezus af.
Meester!
Daar ben je. En je verraadt me met een kus.. ?
Jezus wordt gevangen genomen. Op dat moment vluchten alle vrienden van Jezus. Ze brengen zichzelf in veiligheid en laten hem in de steek.

Zwart wit (Frank Boeijen; tekst)
Denk goed na aan welke kant je staat, denk niet zwart-wit!

Dverraade haan kraait driemaal voor Petrus’ verraad
Ze brengen Jezus weg, naar een plek waar de religieuze leiders bij elkaar zijn. Petrus volgt op een veilige afstand. Hij maakt zich onzichtbaar tussen de mensen buiten, op de binnenplaats. Hij wil zien hoe het gaat aflopen.
Ondertussen zoeken de leiders naar mensen die tegen Jezus een vals getuigenis willen afleggen. Ze willen hem ter dood laten veroordelen.

Er komt een meisje naar Petrus toe en vraagt:
Jij hoort toch ook bij die Jezus??
Petrus zegt:
Ik weet niet wat je bedoelt.
2008-08Als hij wegloopt ziet een vrouw hem en zegt:
Hij daar, hij was er ook bij, bij de groep van Jezus.
Ik ken die mens niet.
Er komen meer mensen bij, ze komen om hem heen staan en zeggen:
Het is toch zo, jij bent er ook zo één?!
Nu begint Petrus te vloeken, en zweert:
Geloof me, ik ken die man niet!
Onmiddellijk kraait er een haan. En dan herinnert Petrus zich wat Jezus zei. Hij gaat naar buiten en huilt bittere tranen van verdriet en spijt. Om dromen die in stukken gevallen zijn.

Sweet goodbyes (Krezip,tekst)
Tranen in je ogen, om kapot gevallen dromen. Wat val je jezelf tegen…

Jezus voor Pilatus
hutsch04De volgende ochtend wordt Jezus geboeid naar Pilatus gebracht. Pilatus is de Romeinse stadhouder, degene die een doodvonnis kan laten voltrekken.

Als Jezus voor Pilatus staat, stelt die hem de vraag:
Bent u de koning van de Joden, zoals ze zeggen?
U zegt het..
De religieuze leiders komen met allerlei beschuldigingen. En Pilatus ondervraagt Jezus opnieuw. Maar hij blijft zwijgen.
(stilte)
Waarom geeft u geen antwoord?
Ze beschuldigen u van godslastering. Van terrorisme!
Waarom zegt u niets? Waarom verdedigt u zich niet?
Mijn koningschap is niet van deze wereld. Ik ben gekomen om te dienen.
Pilatus wendt zich tot de mensen die zijn toegestroomd om te kijken en zegt:
Ik zie geen spoor van schuld in hem.
Ik kan hem vrijlaten.
martelingOmdat het vandaag een feestdag is kan ik iemand gratie geven.
Jullie mogen kiezen: wordt het Jezus, de koning van de Joden of Barrabas, een misdadiger? Zeg het maar…
De mensen die zich verzameld hebben beginnen hard te roepen. Barrabas moet vrijgelaten worden, niet Jezus! Kruisig hem, roepen ze.
Pilatus durft er niet meer tegenin te gaan. Hij zegt:
Goed, wat jullie willen zal gebeuren:
hij heeft geen kwaad gedaan maar ik laat hem kruisigen.
Maar luister goed: zijn dood is niet mijn verantwoordelijkheid.
Ik was mijn handen in onschuld.

aan het kruis genageldKruisiging op Golgotha

Het is onafwendbaar. Jezus is veroordeeld tot het kruis.. een beschamender plek om te eindigen is er niet.
Soldaten nemen Jezus mee. Ze brengen hem naar Golgotha om gekruisigd te worden. Tussen 2 misdadigers.
Wie draagt zijn kruis?
Zijn vrienden zijn gevlucht. Ze hebben hem verraden.
Jezus zei ooit: Als je mij volgen wilt moet je je kruis dragen.
Waar zijn ze nu, zij die hem steeds op de voet volgden?
Moet Jezus het alleen dragen, dit kruis? Voor ons?

hutsch10Jullie kennen het vervolg.. we wisten hoe het af zou lopen.
Jezus wordt verraden, veroordeeld, gemarteld, en aan het kruis geslagen.
Er wordt de spot met hem gedreven.
Vrouwen staan onder het kruis– zijn moeder en vrouwen die zijn leerling waren. Machteloos.
Tot Jezus uitroept:
Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Zeg me dat het niet zo is (Frank Boeijen, tekst)
Zeg me dat het niet zo is… zeg me dat het niet waar is…

hutsch14Jezus’ dood
Hij sterft. Jezus sterft..
Is het dan allemaal voor niets geweest? Zijn leven, vol liefde, zijn leven vol waarheid en helderheid….
Liep het leven van Jezus dan uit op een eenzame dood?
De vrouwen die gebleven zijn verzorgen Jezus lichaam. Ze wikkelen het in een lijkwade. Ze leggen het in een graf in de rots. Ze rollen er een grote steen voor.
Het wordt avond, en nacht. Is er nog hoop? Waar is God… heeft de Eeuwige zijn kind losgelaten?

Afscheid nemen bestaat niet (Marco Borsato; tekst)
Zoek me in alles, dan kom je me tegen…

Even stilte doordeweeks..Kijk goed om je heen
Hij die dood was
Hij leeft, Hij is er…
Hij gaat met je mee
iedere stap en elk moment
zodat je nooit alleen bent…
Zoek Hem in alles
dan zul je Hem vinden
want Hij is licht dat je ziet
Hij is liefde die je warmt
opstandingHij is er als je hem nodig hebt

Gaat het verhaal verder?
Wees niet bang. Wees hoopvol.
Het verhaal van Jezus gaat verder. Het houdt niet op met de dood.
Er breekt licht door.
Jezus staat op in de morgen..
om jouw hand te pakken….

Wat denken jullie.. hoe zouden wij handelen als Jezus in deze tijd in onze stad rondliep?
Zouden we hem herkennen? Zou u hem steunen? Zou jij bij hem blijven, zou ik hem verraden?
Diep van binnen willen we zijn als jezus.. trouw aan onze vrienden. Bereid om voor hen te sterven. Liefdevol.
Maar lijken we niet meer op Petrus.. eerst vol enthousiasme, maar dan toch de benen nemen als het gevaarlijk wordt.
kruis muurOf lijken we op Pilatus? Je gelooft wat Jezus zegt, maar kiest niet. Je gaat met de massa mee. Bang om te kiezen.
Durven wij geloven? In opstanding? In liefde, sterker dan de dood? In God?

Steek een lichtje aan bij het kruis. Omdat het Pasen wordt. Omdat de dood niet het laatste woord heeft. Omdat Het licht doorbreekt in ons leven.. ..

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (Ramses Shaffy, tekst)

image018

**

**

Alle beelden die getoond werden tijdens The Passion of Christ zijn terug te kijken via Slideshare

 

2 Reacties op The Passion of Christ, de liedjes, teksten en beelden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Minifestival 11 juni 2017

“Minifestival:

Agenda

Op dit moment zijn er geen toekomstige evenementen.

Contact

Rebecca Onderstal

Steun ZIN financieel

Rekening NL07 RBRB 0917 7497 90 t.n.v. Protestantse kerk Cothen inz ZIN Word voor 15 euro Vriend van ZIN!

De Preek van de Leek

De Preek van de Leek

The Passion in WbD

The Passion of Christ

Kliederkerk

Kliederkerk - ZIN in Wijk bij Duurstede
Doe mee en reageer op ZINDoe mee en reageer op ZIN op TwitterDoe mee en reageer op ZIN op FacebookDoe mee
en reageer op

Archief