Jezus

Op een dinsdagavond was er een gesprek over ‘nieuwe’ en ‘oude’ spiritualiteit. Merel Drilling en ondergetekende vertelden over hun spirituele zoektocht en de rol die Jezus daarin speelt.
In een blog schreef ik over deze avond:
“Jezus met een blauw schort voor die aan het aanrecht tussen Maria en Martha de afwas doet: die afbeelding stond in de kinderbijbel uit… Lees verder

De derde dinsdag van de maand is er ZIN in stilte – na wat lichaamsoefeningen is er stilte en een tekst om op te concentreren.

Deze keer had ik een tekst uit Markus uitgezocht, over kinderen die bij Jezus gebracht worden. Omstanders houden ze tegen. Dan wordt Jezus kwaad en zegt ‘Houd ze niet tegen!’. ‘Meer nog: word als een… Lees verder

‘Je moet vertrouwen hebben’… van zo’n zin word ik heel opstandig.
Alsof dat gaat, op bevel.
Maar dat is ook niet wat Jezus zegt, als het stormt op het meer en de leerlingen hem te hulp roepen.
Hij was vol vertrouwen gaan slapen, en had de boot aan zijn vrienden met voldoende vis-ervaring overgelaten.
Maar ze schudden hem wakker midden… Lees verder

Schoonheid is wat een bergtop je brengen kan.
Overzicht en helderheid…
Bergen zijn vaak verbonden met religieuze ervaring.
Het zijn ontzagwekkende plekken waar je je dichterbij God kunt voelen.

Op deze zondag wordt in veel kerken het verhaal gelezen van de ‘verheerlijking op de berg’.
Daarin zien zijn vrienden Jezus stralen. Ze zien daar wie hij is – geliefd kind… Lees verder

Pater Marc, Benedictijner monnik in de abdij Benedictusberg in Vaals:

“Paulus* nodigt ons uit voortdurend te bidden. Als je denkt dat je dan altijd moet bidden, ren je wanhopig weg. Dat kan niemand, zelfs een monnik niet die zeven keer per dag bidt. Tenzij je verbonden bent met Christus. (…) Bidden is gericht zijn op de anderen zo kun je… Lees verder

foto: Ruth Bekkering

Er klonk een stem uit de hemel die zei:
“Jij bent mijn geliefde kind.
Jij geeft mij zoveel vreugde.”
Daarna bracht de Geest hem in de woestijn.
40 dagen bleef hij daar, alleen.
En het kwaad daagde hem uit.
Hij leefde temidden van wilde dieren.
En engelen zorgden voor hem.

(naar Marcus 1, de verzoeking van Jezus… Lees verder

Het offer van Isaac, Chagall

Ik worstel met heilige teksten die oproepen tot geweld. ‘Mijn’ Bijbel kent gedeeltes waarin God erom vraagt. Tenminste, zo is dat verstaan, door degenen die hun ervaringen optekenden.
Neem nu het verhaal waar in de Nieuwe Bijbelvertaling boven is gezet: Abraham op de proef gesteld. In de Bijbel in Gewone Taal is het: het offer… Lees verder

Christ, der Retter, ist da – Beate Heinen

Wit en stil en puur en teder
als een bloesem in de winter
de geboorte van een kind,
dat het beste in ons losmaakt,
klein en kwetsbaar,
weerloos als het is.

Marijke de Bruijne

 

Johannes, de voorloper van Jezus, roept de mensen op om een weg te maken waarover degene die komt gaan kan.
Kuilen moeten gedicht, hobbels geslecht, bochten eruit gehaald.
Hoe maak je een weg? Door te gaan lopen… met steeds meer mensen in dezelfde richting.
In het liedje van Jacqueline Govaert “Make more sound” dat ze gemaakt heeft voor… Lees verder

Advent gaat over het verwachten van de komst van Jezus. Maar wie is Jezus, en wat kunnen we van hem verwachten?
Dit verhaal* uit het evangelie naar Johannes vertelt iets over wat wij hier en nu van hem zouden kunnen leren:

Ze staan klaar met stenen in de hand. Het zijn oordelen, die de vrouw die beschuldigd wordt van overspel,… Lees verder

Wie is Jezus wiens komst we verwachten in de tijd van Advent? In het evangelie naar Johannes worden de verhalen over Maria en baby Jezus overgeslagen. Jezus komt direct als volwassene op het toneel, voorafgegaan door Johannes de Doper die hem aankondigt en vooraf gaat. “In uw midden is iemand die u niet kent”, zegt Johannes. (Johannes 1, 26)

Overal… Lees verder

Rolinka Klein Kranenburg schreef een verhaal over loslaten: “Handen vol”.

Denk er aan om al uw bagage en persoonlijke bezittingen mee te nemen… uw krant, paraplu, slechte gewoonten, schuldgevoel, geheimen, gevoelens van waardeloosheid, frustraties, angsten en spijt..

We hopen dat u een prettige rit heeft gehad met ons en we wensen u een voorspoedige reis.

Braaf pak ik al mn… Lees verder

Voor velen is het reëler dan ooit: er is dreiging van geweld.
En dan zegt Jezus: “Heb je vijanden lief”. En: “Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan.” (in Lucas 6)
Het klinkt volkomen naïef en wereldvreemd.
Of is het toch een serieuze optie? Een keus die niet passief is maar… Lees verder

Een van de meest onvergetelijke rollen van de onlangs overleden Robin Williams is die in de film Good Will Hunting. Hij speelt daar een psychiater die aan de slag gaat met Will. Will is geniaal en lost wiskundeproblemen op die bijna niemand beheerst, maar door zijn beroerde afkomst (hij groeide op in een achterbuurt, in een geweldddadig milieu)… Lees verder

Jeroen Zijlstra zingt ‘Over water‘- en wie moet daarbij niet aan het bijbelverhaal over Jezus denken?

Niemand kan op water lopen
Niemand heeft de zee zo lief
Niemand komt op eigen kracht zijn angst te boven
Niemand wil de zee beproeven
Niemand die er heil in ziet
Niemand wil er in haar zeggingskracht geloven 

 

Iemand heeft… Lees verder

Minifestival 11 juni 2017

“Minifestival:

Agenda

Op dit moment zijn er geen toekomstige evenementen.

Contact

Rebecca Onderstal

Steun ZIN financieel

Rekening NL07 RBRB 0917 7497 90 t.n.v. Protestantse kerk Cothen inz ZIN Word voor 15 euro Vriend van ZIN!

De Preek van de Leek

De Preek van de Leek

The Passion in WbD

The Passion of Christ

Kliederkerk

Kliederkerk - ZIN in Wijk bij Duurstede
Doe mee en reageer op ZINDoe mee en reageer op ZIN op TwitterDoe mee en reageer op ZIN op FacebookDoe mee
en reageer op

Archief