Op de eerste maandagavond van de maand is er in de regel
een gesprek over ‘ZIN in het leven’.

roek lipsMaandag 1 december is Roek Lips (schrijver van ‘het boek Job’) te gast voor een gesprek over ‘verdriet verwerken, kan dat?’
“Verdriet verandert, het diepere gemis blijft” vertelt hij in een interview.
We gaan met hem in gesprek over eigen ervaringen en vragen. Het is een avond voor wie zelf te maken heeft met gemis.
Graag even opgeven als u wilt komen via ZINinWbD@gmail.com.

Een leeservaring bij het lezen van dit boek:

“Dit weekend begon ik om 6 uur ’s avonds in een boek, en had het ’s nachts om half 2 uit. ‘Het boek Job’ gaat over de dood; over het verlies van een kind; over het spoorloos verdwijnen van een zoon. Het is het verhaal van Roek Lips die zijn zoon Job verloor aan de zee. Zijn lichaam werd nooit gevonden.
Ik las het boek achter elkaar uit en het troost me. Al weet ik niet of Roek Lips het zo bedoeld heeft, mij troost het..
Het beschrijft de dood van dichtbij, het verdriet onverhuld. Steeds weer tranen. Zitten en wachten en niet verder kunnen. En schrijven. Woorden zoeken voor iets onbeschrijflijk verdrietigs, woorden geven aan het verdriet, dat is wat Roek Lips doet. Want ‘er zijn geen woorden voor’ is niet goed genoeg, zegt hij.
In dit boek volg ik ademloos hoe deze vader zich een weg graaft door het verdriet om de dood van zijn zoon. Woord voor woord zoekt hij een weg in het niemandsland.
Ik volg en voel dat het me hoop geeft dat hij die woorden deelt. Is de ergste dood misschien, die waar je helemaal in opgesloten raakt?
Als hij schrijft hoe hij Job’s aanwezigheid voelt, en met hem praat, dan raakt me dat. Hoe kun je stellig zeggen dat er niets meer is na de dood..? Roek Lips kan het niet meer.
(februari 2013, Rebecca Onderstal lees meer…  )

****************

 In oktober was het thema: “Een lagere versnelling? In gesprek over ons jachtige leven” oa naar aanleiding van dit interview met Hartmut Rosa.

Rosa gaat op zoek naar ‘resonantie’: de ervaring dat je geraakt wordt door de wereld. Ze komt alleen tot stand als je de wereld geen zin hoeft te geven, maar als je de ervaring opdoet dat de wereld zelf zinvol is. Bronnen daarvoor zijn religie, kunst en natuur.
“Ook al denken we vaak dat het geloof ten grave is gedragen, toch kunnen gelovigen juist daar die resonantie in ervaren. Iemand hoort en ziet ons – je kunt dan denken aan God, maar ook aan andere mensen.”

Waar vind jij oasen van rust waar je ziel ‘resoneren’ kan? Of: hoe vertraag jij af en toe je leven?

**************

Afbeelding wonderIn gesprek over ZIN: de kracht van kwetsbaarheid

Op 7 april spraken we met 8 mensen aan de grote tafel van ds. Rebecca Onderstal over kwetsbaarheid.

De inspiratie voor het gesprek was het boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’ van Brené Brown.
Wanneer voelen we ons kwetsbaar? In de antwoorden op die vraag kwamen situaties van verlies naar voren: verlies van je huwelijk, je gezondheid of je baan. Dat voelt alsof je ook je ‘status’ in de wereld verliest. Je voldoet meer aan je eigen verwachtingen, of aan de verwachtingen die je denkt dat anderen van je hebben.
Vaak durven we ons alleen kwetsbaar op te stellen als we ons veilig genoeg voelen, of omdat we domweg niet anders meer kunnen.
brene brownBrené Brown stelt daar een ander beeld tegenover: mensen die zich kwetsbaar opstellen hebben een bezield leven. Dat is volgens Brené Brown een leven gekenmerkt door verbondenheid, erbij horen, liefde, compassie en moed.
De deelnemers hadden hier ook mooie voorbeelden van.
Je kwetsbaar opstellen kan – en dat zien we vaak pas na een tijdje – tot mooie dingen leiden: verbetering van je relatie, steun en liefde van mensen om je heen, een hechter team, meer geluk doordat je het risico hebt genomen om iets nieuws te gaan doen terwijl je vooraf niet zeker wist wat dit je zou brengen.
Voor wie nieuwsgierig is hieronder links naar filmpjes met Brené Brown:

Brene Brown geïnterviewd door Oprah Winfrey

 

 TED-talk over ‘de kracht van kwetsbaarheid’
deze talk met nederlandse ondertiteling
TED-talk over ‘de prijs van onkwetsbaarheid’

Mindmap samenvatting van het boek van Brene Brown: Kracht van kwetsbaarheid_Brene Brown

 

Cursus over geloven in 3 avondenvragen

Op de eerste maandagavond van januari, februari en maart was er een cursus over geloven.

Lees verder…
Je kunt ook online meelezen

 

ZIN in het leven: terugkijken en vooruitzien?

einde van het jaarSchuif aan voor een gesprek met het einde van het jaar in zicht.

Was dit een jaar van crisis? Of van nieuwe mogelijkheden?
Wat verwacht jij, nu het Advent wordt? Welkom om bij een kop koffie over te praten! maandag 2 december, Dorpsstraat 22 Cothen, 20 uur

Dag van de dialoog 

582525_146053458899092_1396946587_nHéél Wijk bij Duurstede in gesprek, met respect voor elkaar – dat lijkt een droom. Toch dragen  de Wijkse dialoogdagen er al 4 jaar al bij om die droom een stapje dichterbij te brengen.
De eerste week van november is in heel Nederland de week van de dialoog. De Wijkse Dialoogdagen bestaan sinds 2009.

Tijdens de Wijkse dialoogdagen praten groepen mensen over hetzelfde gespreksonderwerp op verschillende plekken in de gemeente, zoals huiskamers, bedrijfsruimtes, cafés, sportkantines etcetera. De hele week vinden aan allerlei tafels gesprekken plaats met en voor de inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Door te werken met een mooie, heldere gespreksmethode komt iedereen aan tafel echt tot zijn recht.

ZIN in Wijk bij Duurstede organiseert ook een dialoogtafel, op maandagavond 4 november (start: 20 uur, Dorpsstraat 22 Cothen, in de pastorie van Rebecca Onderstal).
Opgeven hiervoor kan via ZINinWbD@gmail.com
Opgeven voor één van de andere tafels kan via de website van de Wijkse Dialoogdagen.

575838_146055085565596_1600929162_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprekken  over ZINvol leven

Gesprekken over ZINvol leven

Zoveel mogelijk elke eerste maandagavondvan de maand: een gesprek over geloven en dagelijks leven. Het kan over allerlei vragen gaan. Bijvoorbeeld over keuzes maken in je werk, over omgaan met geld, over het opvoeden van pubers of relaties. Telkens ligt de bijbel op tafel, maar grijpen we ook naar andere bronnen: artikelen uit de krant, filmpjes op internet, muziek of poëzie. En eigen ervaringen zijn minstens zo belangrijk. Ben je kerkelijk of niet, gelovig of weet je het niet zo goed.. welkom!

Wanneer & waar

Volgende keer ZIN in het leven:

maandagavond 7 oktober 2013,  Pastorie in Cothen

*****************************************************************

terugblikken…

Dinsdag 5 maart ging het gesprek over ‘Met overtuiging ondernemen’ Natuurlijk ga je voor de winst. Of bepaalt de zorg voor je medewerkers je bedrijfsmatige keuzes? Of is dat een vals dilemma? In hoeverre speelt je levensovertuiging een rol of kun je die beter thuis laten als je een bedrijf wilt runnen? En voel je je als medewerker medeverantwoordelijk voor het bedrijf waar je werkt? De avond werd georganiseerd in samenwerking met John van Balen (OPB).

cartoon Arend van Dam

Is zingeving terug op de werkvloer? Intermediair schreef erover: “Met God de crisis door”

Maandag 4 februari was het thema van het gesprek: ‘Hoe overleef ik mijn puber (en praat ik met hem/haar over geloven)?’
We verdiepten ons in het puberbrein en vragen ons af: wat is voor mij zo belangrijk dat ik het aan mijn puber wil overdragen?

Maandag 7 januari ging  het gesprek rond de tafel over liefde en het leven, thema: ‘liefde bij daglicht.. ’

Maandag 5 november 2012 ging ZIN in het leven over:  Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
Dat ons leven eindig is betekent, dat we er hier en nu iets van moeten maken.. voor zover dat in ons vermogen ligt.
Hoe zou je willen dat anderen over je spreken, als je er niet meer bent?
Hij/zij…
.. heeft genoten van het leven
.. was goed voor anderen
.. was een uniek mens
.. heeft iets betekend voor de maatschappij
.. was een geweldige moeder / vader
.. was een voorbeeld van geloof / vertrouwen

Gaat het erom dat wij ‘een steen verleggen als bewijs van ons bestaan’ (Bram Vermeulen) of is de grond onder ons bestaan dat er van ons gehouden wordt zoals we zijn..? Zoals @Janneke Nijboer dicht:
Jij die mijn favoriet bent

Jij die mij leuk vindt,
Jij die mij respecteert,
Jij die mij een +1 geeft,
Jij die mijn favoriet bent,
erken mij,
dat ik ben, dat ik besta.

Jij die mij weefde
in de schoot van mijn moeder
Jij die mij leerde zeggen:
‘Ik en Jij, Jij en ik…’
En toen je mij het licht liet zien,
leerde ik zeggen;
Ik en Jij en anderen,
anderen en Jij en ik.’

Jij die mij van binnen en van buiten kent.
Blijf mij verweven met hen
met wie ik het levenslicht deel.

Tot de schaduw valt,
het laatste licht mij gaat verlaten,
dan hoop ik op anderen
en op Jou,
dat de draad, waarmee mijn naam
geweven is in het weefsel
van zoveel anderen, bewaard blijft
in Jouw geheim.

(naar Psalm 139, bij symposium #Kerk2012

 

1 oktober 2012 was het thema van ZIN in het leven: Je geld of je leven?!

Wat is nu echt belangrijk? Laten we ons leven bepalen door de eurocrisis? Of is er misschien een andere crisis aan de hand?   Deze avond lieten we ons inspireren door het verfrissende geluid van de Trendrede, door de kritische gedachten over bankieren van voormalig Robeco topman George Möller en we lazen in de Bijbel, waar Jezus ons oproept om te kiezen voor God òf de Mammon. Wat is wijsheid als het om geld gaat ..?

Minifestival 11 juni 2017

“Minifestival:

Agenda

Op dit moment zijn er geen toekomstige evenementen.

Contact

Rebecca Onderstal

Steun ZIN financieel

Rekening NL07 RBRB 0917 7497 90 t.n.v. Protestantse kerk Cothen inz ZIN Word voor 15 euro Vriend van ZIN!

De Preek van de Leek

De Preek van de Leek

The Passion in WbD

The Passion of Christ

Kliederkerk

Kliederkerk - ZIN in Wijk bij Duurstede
Doe mee en reageer op ZINDoe mee en reageer op ZIN op TwitterDoe mee en reageer op ZIN op FacebookDoe mee
en reageer op

Archief